Çeltik Hasadı

Haber Tarihi: 26.09.2022
celtik-hasadi-kapak-jpeg

Çeltik Hasadı

Rice Harvest is

 Çeltik çok eski kültür bitkilerinden bir tanesidir. Gen merkezinin Güneydoğu Asya bölgesi olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada üretilen çeltiğin büyük bir kısmı tropikal ve subtropikal iklim bölgelerinde yetiştirilmektedir. Çeltik bitkisi ülkemize yaklaşık 500 yıl önce gelmiştir.

Çeltik dünya nüfusunun yaklaşık yarıdan fazlasının besin kaynağı olarak yararlandığı en önemli ürünlerden biridir. Dünya genelindeki nüfus artış hızı bu oranda devam ettiği takdirde 2030 yılında talebi karşılamak için çeltik üretiminin tüm Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de %50 oranında artırılması gerekmektedir. Çeltik üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkeler; Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam’dır.

Dünya genelinde yaklaşık 163 milyon hektar alanda 750 milyon ton çeltik üretimi (500 Milyon ton pirinç) yapılmaktadır.

Türkiye’de 2002 yılında 60 bin hektar alanda çeltik ekimi yapılırken, bu alan 2021 yılında 129 bin 490 hektara çıkmıştır. Aynı şekilde, 2002’de 360 bin ton olan çeltik üretimi, 2021 yılında 1 milyon tona (pirinç karşılığı 600 bin ton) yükselmiştir. Ülkemizde pirinç tüketimi de yıllar itibarıyla artış göstermiş ve son yıllarda 700 bin tonun üzerine çıkmıştır. Kişi başına yıllık ortalama pirinç tüketimi 10 kilogram civarındadır. Ülkemizde pirinçte kendine yeterlilik oranı yüzde 80 civarındadır.

Tıpkı un fabrikalarında olduğu gibi, Türkiye genelinde bulunan 111 faal çeltik fabrikasının kurulu kapasiteleri ülke ihtiyacının çok üzerindedir.

Dünya çeltik verimi 410 kg’ dadır. Ülkemizin dekara çeltik verimi ise ortalama 780 kg’ dır.

Türkiye’de 31 ilde çeltik tarımı yapılmakla birlikte, en çok Edirne, Balıkesir, Çorum, Samsun, Sinop Çankırı ve Kastamonu da ekilmektedir.

Çeltik bitkisi devamlı sulama ile tarla su altında tutularak yetiştirilir. Ekimden hasat zamanına kadar tarla yüzeyi su ile kaplıdır. Su yüksekliği, bitkilerin gelişmesine bağlı olarak yükseltilir ve maksimum gelişme devresinde 15 cm civarında tutulur

Bundan mütevellit ülkemizde çeltik ekim alanını, çeltik sulamasında kullanılabilecek su miktarı etkilemektedir. Sulama suyunun kısıtlı olmasından dolayı, sınırlı bir alanda çeltik üretimi yapılabilmektedir

Ülkemizde 2022 yılı çeltik hasadı Eylül ayı itibarıyla başlamış olup üretimin 950 bin ton olacağı (TÜİK 1. Tahmin) öngörülmektedir.

Bugüne kadar çeltik piyasaları yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları şekillendirilmiştir.

Gelinen noktada,2022 dönemi TMO çeltik alım fiyatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Baldo grubu çeltikler için: 15.000TL/Ton (55 randıman)

Cammeo grubu çeltikler için: 14.500 TL/Ton (58 Randıman)

Özgür grubu çeltikler için: 14.000TL/Ton (58 Randıman)

Osmancık grubu çeltikler için: 13.500 TL/Ton (60 randıman)

Ronaldo-Vasco grubu çeltikler için: 13.000 TL/Ton,60 randıman)

Luna grubu çeltikler için: 12.500TL/Ton (65 randıman)