Başkan Uğur İbrahim Altay

baskan-altay-jpg

Anadolu coğrafyasının kalbinde ilk şehir yaşamının merkezi olarak bilinen Konya 12. Yüzyılda aydınlık çağını yaşamış, Hz. Mevlana, İbn-i Arabi, Sadreddin-i Konevi gibi ilim ve düşünce insanlarına ev sahipliği yapmıştır.

Konya, Camileri, medreseleri, kervansarayları, bedesteni, çarşısı ve pazarıyla sosyal hayatın ve ticaretin yeşerdiği mümbit şehirdir; Çatalhöyük’te ve İvriz kaya kabartmalarında ortaya çıkan bulgulara göre insan eliyle tarımın işlendiği ilk yerlerden biridir.

Tarihi geçmişinde var olan değerlerini kendi potasında geliştirmeyi başarmış olan Konya, bugün tarım ve sanayi endüstrisi olarak üretim kapasitesinin en yoğun olduğu şehirler arasında yer almaktadır. Yerel kaynakların en iyi işlendiği şehrimiz, toplumumuzun ekonomik kalkınmasında da öncü rol oynamaktadır. Konya, ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 2021 yılında %37,8 artışla 2.997 milyar dolara ulaşarak Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesinde önemli rol almıştır.

Tarım Şehirleri Birliğimiz her geçen gün hem ülke içinden hem de yurt dışından üye sayısını artırarak şehirleri insanlık için ortak bir payda olan doğru tarım, güvenilir gıda politikaları etrafında toplamayı hedeflemektedir. Birlik olarak şehirlerin tarımsal üretim kapasitesini artırmak adına ortak adımlar atmak zorundayız. Yerel yönetimler olarak doğru tarım politikaları belirlemek, su kaynaklarımızın doğru kullanılmasını sağlamak ve coğrafi şartlarımıza uygun tarımsal ürünlerin ekimini gerçekleştirmek en büyük yükümlülüklerimiz arasındadır. Daha iyi bir çevre, sürdürülebilir daha iyi yaşam koşulları için hep birlikte çalışmalıyız.

Sevgi ve Muhabbetlerimle…

Fotoğraflar
baskan-altay-jpg