Su... İsraf etme - ettirme

Haber Tarihi: 24.03.2023
su-sadik-ya-biz-1920x722-jpg

Küresel iklim krizi; kendiliğinden çıkan bir durum değil. Maalesef bunun merkezinde de insan var. Kirleten, yok eden, israf eden “insan”. Sonucuna katlanan, yine insan. Üstesinden gelecek olan, yine insan…

Küresel iklim krizi etkisiyle, mevsimler değişmeye başladı. Yağış rejimleri değişmeye başladı. Dünyanın bir tarafı ciddi kuraklık yaşarken diğer bir tarafı sellerle uğraşıyor. İnsanlığın karşısında kuraklık önemli bir tehdit olarak duruyor. Yeraltı su seviyeleri düşüyor. Örneğin Konya Ovasında her yıl 2 ile 10 metre arasında düşüşler yaşanıyor. Şu an Konya Kapalı Havzasında derin kuyu su sondajları 600- 700 metreleri buldu. Su kaynaklarının debileri düşüyor.

Peki, ülke bazlı kuraklıkla mücadelede neler yapılabilir? Her şeyden önce insan davranışını merkeze alan programlar, etkinlikler, bilinçlendirme faaliyetlerine yer verilmelidir. Suyun etkin kullanımına yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye’de etkin bir su yasası bulunmamakta; Ancak, Su Yasası çalışmalarının ciddi bir seviyeye getirildiğini biliyoruz. Bu konunun çok yönlü bir mesele olduğunun farkındayız. Bölgesel farklılıklar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında yerel yönetimlerin su yasasının odağında olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca hem su kaynaklarının korunması hem de su kullanımında etkin bir kontrol mekanizmasının olması gerektiğine inanıyoruz. Su kullanımında halk ile muhatap olan yerel yönetimlerin kontrol mekanizmasında da etkinliği artırılmalıdır. Örnek İspanya’da su polis teşkilatı gibi.. Kaçak su kuyuları, yanlış sulama teknikleri, ihtiyacından fazla su tüketimi, bilinçsizlik gibi olumsuzluklar karşısında denetim mekanizmasının cezalandırıcı olmasından ziyade bilinçlendirme tarafında olunmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda Emine Erdoğan Hanımefendinin iradesinde yürütülen “Su Verimliliği Seferberliği” çalışmasını destekliyoruz.

İnsanı merkeze alan eğitim ile İsrafı önlemek bilinçlenme ile mümkündür.

İsraf etme ettirme.