BOSNA HERSEK' TE TARIM

Haber Tarihi: 26.01.2022
Ekran Alıntısı
#AgriTALKS Programına, Bosna-Hersek'in İlica belediyesinden katılan Ziraat mühendisi Spahiç-VUKOJEVİÇ Bosna-Hersek'te uygulanan tarımsal faaliyetler hakkında doyurucu bilgiler verdi.Tarımsal Desteklerle tarımın daha iyi olacağını söyledi.Bosna- Hersek'in özellikle hayvancılık alanında önü açık olduğunu ifade etti.
Bosna-Hersek ekonomisi tarıma dayanır. Başlıca tarım ürünleri tahıl ve patatestir. Ayrıca sebze, şekerpancarı, keten ve tütün de yetiştirilir. Ormancılık ve koyun besiciliği ekonomide önemli yer tutar. Bosna'nın orta ve kuzey kesimlerinde meyvecilik gelişmiştir. Erik, meyvecilikte önemli yer tutar. Hersek'te ise bağcılık gelişmiştir. Sanayi ürünleri arasında kereste, demir-çelik, tütün, deri ve şeker önemli yer tutar. Saraybosna ve Mostar yakınlarında kömür, Vereş ve Ljubija yakınlarında demir, Gornjivakuf yakınlarında bakır ve çeşitli bölgelerde manganez, kurşun, cıva ve gümüş çıkarılmaktadır.
Dağlık ve ormanlık yapısı nedeniyle tarıma elverişli arazisi çok olmamakla birlikte ülkenin kuzeybatı bölgesinde (Sırp Cumhuriyetindeki Posavina bölgesi) tarımsal üretim önem arz etmektedir. Özellikle bu bölgede yetiştirilen tarımsal ürünler (buğday, mısır, meyve ve sebze ürünleri) gıda sanayisinde küçük ölçekli tesislerin hammadde ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.
Ülkede hayvancılık ve et sektörü savaşta büyük darbe almış olmasına rağmen altyapı ve bilgi birikimi halen mevcuttur. Mayınlama nedeniyle tarım ve orman arazilerinin tamamının kullanılamadığı Bosna Hersek’te tarım arazileri ülke topraklarının %51’ini teşkil etmektedir.