Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II

Haber Tarihi: 14.12.2021

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı” Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından 10 Aralık’ta yayımladı

Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini “iklim değişikliği” ve “çevre” alanlarında çalışmalar yapılması suretiyle güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecek. Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde geliştirebilecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacak. 

Proje başvuruları, en geç 1 Mart 2022 saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine (mfib.gov.tr) yapılacak.

TBB tarafından hibe programının tanıtımı amacıyla farklı il ve tarihlerde bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Bilgilendirme toplantıları ve çağrıya ilişkin diğer bilgi ve dokümanlara mfib.gov.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.