Tarım Bakanlığından Sertifikalı Tohumlara Destek

Haber Tarihi: 23.09.2022
sertifikali-tohum-destegi-1-jpg

Hububatta sertifikalı tohum desteğinin dekara 24 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi,  bitkisel üretimde verim ve kaliteyi daha da artırmak amacıyla başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkaracaklarını belirterek, “Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi 

Gıda vatan kavramının önemine binaen, tarım, stratejik öneminden dolayı piyasa koşullarında kendi haline bırakılmayacak kadar hayati öneme sahiptir. Üretim süreçlerinde risk ve belirsizliklerin oldukça fazla olduğu bu sektör dünyanın her yerinde devlet tarafından desteklenmekte ve yönlendirilmektedir. Tarım bakanlığı da bu anlamda üzerine düşen görevi yerine getirmek adına  çiftçimizi, üreticimizi korumak, rekabetçi bir tarım sektörü oluşturmak, üretimi sürdürülebilir kılmak ve her şeyden önemlisi gıda arz güvenliğimizi garanti altına almak için tarım sektörünü desteklemektedir.

Ülkemizde mevcut uygulanan tarımsal destekleme programları 2002 yılında başlamıştır. 1990’lı yıllarda ağırlıklı ürün alımları ve kredi sübvansiyonları şeklinde desteklenen sektörde zaman zaman da gübre desteği ve prim ödemesi gibi destek araçlarına da başvurulmuştur. 2002 yılında doğrudan gelir desteği ile başlayan yeni program, 2007 yılına kadar devam etmiş ve sonrasında da uygulanan politikalara göre şekillenerek bugünkü halini almıştır. Hâli hazırda tarımsal destek sistemimiz 5 ana program ve 64 alt destek aracından oluşmaktadır. 

Bu desteklerden en önemlilerinden biride hiç şüphesiz tohum desteği.

Bilindiği üzere arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için dekarda 16 lira olarak açıklanan sertifikalı tohum kullanım desteği 2022 yılı için 24 liraya yükseltilmişti. Bakan Kirişçi, bu destek miktarını 2023 yılı ödemelerinde 24 liradan 50 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Detaylı bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı