Pasinler Belediyesi - Ünsal SERTOĞLU

Posta Kodu:
Türkiye - Erzurum - Pasinler

Pasinler Belediyesi

Pasinler geniş ovalık bir alanda ve bu ovayı çevreleyen yer yer tatlı ya da dik meyilli sırtlardan oluşan bir ovada kurulmuştur. Geniş ölçüde tahıl ekimi ve hayvancılık ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi geçmişte buraya adını veren Hasankale’dir.
Aşağı ve Yukarı Pasin Köylerinin kaza merkezi olan Pasinler - Hasankale’nin tarihi M.Ö. 4000 li yıllara kadar dayanmaktadır. Urartular döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Pasinler 9.asırdan itibaren Anadolu üzerine yapılan akınlar neticesinde Oğuz Türkleri’nin hakimiyetine ve ardı sıra Erzurum’a hakim olan Türkler’in eline geçmiştir. Tarihteki Pasinler Savaşı Anadolu Tarihi açısından ayrıca önem taşımaktadır.
Pasinler arazi olarak Doğu Anadolu Bölgesinin bu bölümünde, jeolojik çağlarda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin izlerini taşır. Yöredeki sıcak su kaynakları da hep bu iç kuvvetlerin eseridir. Pasinler Erzurum’a göre yazların daha sıcak, kışların ise soğuk ve dolayısıyla da karasallığın daha etkili olduğu bir ilçedir.
İlçede tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Son dönemlerde tarımsal ekonominin yanında özellikle et ve süt hayvancılığında önemli gelişmeler yaşanmaktadır.
Termal zenginlik Pasinler’in en önemli turistik çekim kaynağı durumundadır. Pasinler’deki en eski kaplıca, 1390 yılında yapılan 1749 ve 1892 yıllarındaki onarımlarla günümüze kadar ulaşan Büyük Kaplıca’dır
Horasan’la birlikte yer aldığı havzada adeta bu kültürel birikimin Erzurum merkezinde canlanmasına vesile olan bir kültürel özellik gösteren Pasinler, Hasankale kültürü tarih boyunca gerek eğitim ve gerekse kültür bağlamında merkezle kaynaşan ve kavileşen bir nitelik taşımaktadır.