Beylikova Belediyesi - Hakan KARABACAK

Posta Kodu:
Türkiye - Eskişehir - Beylikova

Beylikova Belediyesi

M.Ö. XIII. yüzyılda Anadolu ile birlikte Eti uygarlığı yaşayan Frigya Bölgesinde bulunan Beylikova, aynı yüzyılın sonlarına doğru Trak ve Friglerin akınlarına uğrar. Traklar ilk defa M.Ö. 5. bin yıllarında birinci Truva şehrini kurmuşlardır. Frigyalılar Tuna boylarından gelmişler, boğazı geçerek birinci Truva şehrini yıkmış, ancak ikinci defa yeniden kurulmuştur.Friglerin en yaygın olarak yerleştikleri yerler Sakarya Mezasıydı. En önemli şehri Gordion Beylikova yakınlarında Sakarya üzerindedir. Frigya halkı çiftçilikle geçinird ve bazı katı kuralları vardı. Örneğin bir öküz kesene ya da sapan tahrip edene ölüm cezası verilirdi. M.Ö. 606 yılında Lidyalılar, Anadolu ve Frigya bölgesine hakim olmuşlardır. M.Ö. 546 yılında İran kralı Lidya’yı istila ederek Perslerin hakimiyetine sokmuştur. Ancak bu devirde Eti Uygarlığı devam etmiş, İran sanatına ait olan saray sanatını Anadolu’da göstermişlerdir. Fikir, adet ve yaşayışta değişiklik yapan bir imparatorluk olarak Roma Devleti, Sezar devrinde Porsuk nehri kıvrımı boyunca hakim olur. Fakat Roma Devleti’nden alma herhengi bir eser yoktur. Bunun nedeni ziraata uygun olan bir arazi olan yöremizde inşaata elverişli malzeme olmamasıdır. XI. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti Kütahya ve Eskişehir’i Türk topraklarına katmıştır. 1157 yılında; Anadolu Selçuklu Devleti hükümdari Sancar’ın ölümü ile parçalanmış ve bir çok beylik kurulmuştur Selçukluların eline geçen bölge; ilk zamanlarda at, ulaşım vasıtası olarak kullanılmakta, at besleme bakım merkezi ve büyük bir ahır olarak kullanılmaya geçilmiştir. Arazi bu iş için çok elverişlidir. Daha sonraları orduya hayvan yetiştiren bir merkez olmuştur. Bundan dolayı Beylikova’nın daha önceki ismi Beylikahır’dı. 1305 yılında Ali Ağa, Topçu Süleyman ve Hail Ağa tarafından Beylikahır kurulmuştur. Bulgaristan’ın Belestina kasabası ve çevresinden gelen Pomakları Osmanlı padişahı buraya yerleştirmiştir. 1 Mayıs 1930 tarihinde Bucak Merkezi olmuştur. İlk Bucak Müdürü Akşehirli İsmet Bey’dir. Ahır kelimesi beğenilmediğinden Belediyenin müracaatı üzerine 28 Eylül 1985 tarihinde BEYLİKOVA adınıalmıştır. 19 Haziran 1987 tarihinde ilçe olmuştur. İlçemiz, İstiklal Savaşı’nde 19 Eylül 1921 tarihinde kurtulmuştur, bu tarihte kurtuluşu kutlanmaktadır.. Nüfus Durumu 22 Ekim 2000 tarihinde yapılan Genel Nüfus sayımında kesin olan sonuçlara göre Beylikova’nın Merkez nüfusu 4.876, köylerin nüfusu ise 5.086 olup, toplam nüfus 9.962 dir. Nüfusun %52 si kadın, % 48 i erkektir. Nüfusun % 90 ı çiftçi, % 5 i esnaf, % 3 ü memur ve % 2 si işçidir. Nüfusun tamamının ana dili Türkçe’dir.