Güneysınır Belediyesi - Ahmet DEMİR

Posta Kodu:
Türkiye - Konya - Güneysınır

Güneysınır Belediyesi

Güneysınır, Konya ilinin bir ilçesidir. Konya – Karaman il sınırındadır. Konya'ya 75 km, Karaman’a ise 45 km. uzaklıkta, Konya-Karaman D-715 karayolunun 11 km batısındadır. İlçe merkezini oluşturan iki yerleşim yeri, Osmanlı döneminde Karasınır ve Elmasun olarak bilinen köyler idi. Her iki köyle ilgili kayıtlara, 1531 tarihli Muhasebe Defteri'nde ve 1584 tarihli tahrir defterlerinde rastlanmaktadır. Ayrıca Elmasun, 19. yüzyılda Batılı coğrafyacılar tarafından hazırlanan çeşitli haritalarda, örneğin Tallis tarafından yayınlanan 1851 tarihli Asia Minor haritasında gösterilmektedir. Her iki köy cumhuriyet döneminde önce Bozkır ilçesine bağlı iken 1955 yılında Çumra ilçesine bağlanmıştır.

3644 Sayılı 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile 09 Mayıs 1990 tarihinde Güneybağ ve Karasınır Belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılarak  "Güneysınır"  adıyla tek bir belediye kurulmasına, Güneysınır merkez olmak üzere Konya İlinde Güneysınır adıyla ilçe kurulmasına karar verilmiştir.  Karasınır,Güneybağ ve Emirhan ise ilçenin Mahalleri haline gelmiştir. İlçe idare binalarının Karasınır ve Güneybağ Mahalleleri arasındaki ortak uzaklıktaki alana taşınmasıyla ilçe merkezi oluşmuştur.

Halk arasında "Gafur Hüyüğü" ve "Güdelesin" diye bilinen hüyükten ve civardaki bazı köylerden, eski çağlara ait topraktan yapılmış çanak, çömlek, tuğla ile madenî eşya kalıntılarının ortaya çıkmış olması; ilçede yerleşik hayatın çok eski zamanlarda başlamış olduğuna işaret etmektedir. Bilge Umar'ın Türkiye'deki Tarihsel Adlar kitabında Elmasun adının etimolojisi Hititlerden önce Orta Anadolu'ya hakim olan Luwi diline dayandırılmaktadır.

İlçenin adı, Güneybağ'daki "Güney" ile Karasınır'daki "Sınır" kelimelerinin birleştirilmesiyle "GÜNEYSINIR"olarak belirlenmiştir.

İlçeye bağlı 4 mahalle varken 6360 sayılı büyükşehir yasası ile ilçeye bağlı köy ve kasabalarında mahalle olması nedeniyle mahalle sayısı 18’e yükselmiştir.