Şehzadeler Belediyesi - Gülşah DURBAY

Posta Kodu:
Türkiye - Manisa - Şehzadeler

Şehzadeler Belediyesi

Antik Çağda başkenti Sart olan Lidya devletinin kurulduğu ilimiz, Saruhan Bey tarafından 1313 yılının  25-26 Ekimine tekabül eden Regaip Kandili gecesi Alpagu oğlu Saruhan bey komutasındaki askerler tarafından fethedilmiş ve Saruhanoğulları beyliğinin merkezi haline getirilerek Türk topraklarına katıldı. 1346 Yılında Saruhan Beyliği’ne 97 yıl başkentlik yaptı.1346 yılında ölen Saruhan Beyin türbesi şehrin merkezindedir. Yerine önce oğlu İlyas Bey, onun ölümüyle de İshak Çelebi bey olmuş ve beyliğin en ihtişamlı dönemlerini yaşatmıştır. Ulu Camii ve Medresesi, Mevlevihane ve Çukur Hamam gibi birçok eseri İshak Çelebi şehre kazandırmıştır. Tahminen 1390 yılına doğru vefat etmiş ve kendi yaptırdığı türbesine gömülmüştür.