Uçhisar Belediyesi - Osman SÜSLÜ

Posta Kodu:
Türkiye - Nevşehir - Uçhisar

Uçhisar Belediyesi

Uçhisar’ın tarihini de jeolojisi gibi Kapadokya’nın tarihinden ayırmak mümkün değildir. Jeolojide olduğu gibi Kapadokya’nın tarihinde de Uçhisar’ın özel ve önemli bir yeri vardır.

Eskiçağ Anadolusu’ndaki birkaç önemli bölgeden biri olan Kappadokia Anadolu Yarımadası’nın ortasında, bugün yaklaşık olarak, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Malatya illerinin tümünü, Ankara’nın doğu, Yozgat ve Sivas’ın güney ve Adana’nın da kuzey bölümlerini kapsamaktaydı. Etnik bir anlam taşımayan Kappadokia adına ilk kez M.Ö. VI. yüzyılın sonlarında, Pers Kralı I. Dareios’un (M.Ö. 522-486) Behistun Kayalıkları’na kazılan ve imparatorluğuna bağlı ülkelerin sıralandığı yazıtında “Katpatuka” biçiminde rastlanır. Bu sözcüğün Persçe’de “Tukha” ya da “Dukha Ülkesi” ya da “Güzel atlar ülkesi” anlamına geldiği sanılmaktadır. Büyük Kappadokia (Megale Kappadokia) Bölgesi, batıda Tuz Gölü’ne, kuzeyde Kızılırmak yayının güneyini içine alarak doğuda Fırat’a, güneyde Toroslar’a dayanan sınırlarıyla İç Anadolu’nun büyük bir bölümünü kaplar. M.Ö. 18. – M.S. 7. yüzyıllar arasında hüküm süren Hitit Uygarlığı Kapadokya yöresini derinden etkilemiş bir uygarlıktır. Bölgede görülen güzelliklerin kökleri Hititler’e kadar uzanır.