Rojaye Belediyesi - Rahman HUSOVİÇ

Posta Kodu:
Karadağ Devleti - Rojaye -

Rojaye,

Karadağ'daki Boşnak ve Arnavut topluluğunun merkezi konumunda olup belediye sınırları içinde 22,960 kişi yaşamaktadır. Nüfus çoğunluğunu Boşnaklar oluşturmaktadır.