Toros Üniversitesi - Prof. Dr. Ömer ARIÖZ

Posta Kodu: 33140
Türkiye - Mersin - Yenişehir

Toros Üniversitesi, Mersin Eğitim Vakfı (MEV) tarafından 2009 yılında kurulmuş olup 1964 yılında kurulan Özel Toros Okulları eğitim geleneğinin son halkasıdır. Toros Üniversitesi 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir.  

Geçmişinden aldığı sorumluluk ve deneyim ile bugün sadece bir üniversite değil; bir fikrin, bir kültürün adı olan Toros Üniversitesi, kent merkezinde yer alan kampüsleri ile Doğu Akdeniz’in incisi Mersin’de bir şehir üniversitesi olarak  “Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde” sloganıyla hedeflerine hızlı adımlarla yürümektedir. 

Toros Üniversitesi bünyesinde; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı akademik birimlerde; 17 Lisans, 21 Önlisans ve 13 Lisansüstü bölüm/programlarında eğitim-öğretim vermektedir. 

Modern teknoloji ile donatılmış fiziksel alt yapıları ve güçlü akademik kadrosuna sahip Toros Üniversitesi, “Geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite” vizyonu ile öğrencilerini; öğrenen bir beyin ve sorgulayıcı düşünme becerileri ile donatmayı; bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve kültürel buluşlara katkıda bulunan, çağdaş ve evrensel değerler ile etik değerlerin güçlü destekçileri olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Bölgemizde ve Mersin’ de bulunan önemli sanayi ve sektörleri ile el ele vererek tüm bölüm ve programlarda ders müfredatların güncellenmesinden yeni bölüm/program açmaya kadar; Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Topluma Hizmet gibi tüm faaliyetlerinde planlanması ve uygulanmasında;  sektör temsilcilerin, mezunların, okuyan öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan “Danışma Kurulları” ile birlikte karar verilmektedir. Bu güçlü işbirliğimiz sonucu;  Üniversitemize bağlı Mühendislik, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki tüm bölümlerde “İntörn Mühendislik veya Mesleki Eğitim ” ve Meslek Yüksekokullarının bünyesindeki 20 programda “İşyeri Eğitim Uygulaması” başarı ile yürütülmekte olup öğrencilerin mezuniyet sonrası işe başlamadaki en büyük engel olan deneyim problemi ortadan kaldırılmıştır. 

Güçlü akademik kadrosu ile Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilerimizin dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayan iletişim becerisinin kazandırılması amacı ile Mühendislik ve İİSB Fakültelerimize bağlı bölümlerin eğitim dili “İngilizce” olarak verilmektedir. Ayrıca, lisans düzeyinde “Erasmus Değişim” programı ve ön lisans ile lisans düzeyinde “Staj Hareketliliği” programları sayesinde öğrencilerimizin AB ülkelerinde eğitim ve mesleki deneyim imkânları bulunmaktadır. 

Toros Üniversitesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde “ Psikoloji (İngilizce) Bölümü” ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü” ile Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Bilgisayar Programcılığı” na ilk kez öğrenci alarak emin adımlarla ilerleyerek büyümeye devam etmektedir.