Bitlis Eren Üniversitesi - Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ

Posta Kodu: 13100
Türkiye - Bitlis - Merkez

29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Kanun ile kurulan Bitlis Eren Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana Bitlis’e, bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi görev edinmiştir.

Ülkesi ve milleti için bilgiyi üretme, kullanma, yerel-bölgesel ve evrensel bağlamda insanlığın hizmetine sunmayı görev edinen Bitlis Eren Üniversitesi, geçen yıllar içerisinde sadece Bitlis’e değil, bölgesine de faydalı faaliyetler yürüterek, bilime ve insanlığa kattığı artı değerler sayesinde gücüne güç katmıştır.

Bugün bünyesinde; öğrencilerin ve akademisyenlerin A’dan Z’ye ihtiyaç duyacakları hemen hemen tüm imkânların olduğu modern yapılara sahip 6 Fakülte, teknik donanıma sahip 8 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Enstitü, 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversite olmuştur.

Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçları, gerek kampüs alanındaki gerek kampüs dışındaki Kredi Yurtlar Kurumuna ve diğer özel kuruluşlara ait yurtlarla karşılanmaktadır.

Henüz genç bir üniversite olmasına rağmen Bitlis Eren Üniversitesi, 10 Bin'i aşan öğrenci ve bin civarında akademik ve idari personele sahiptir.

Bitlis Eren Üniversitesi, evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, iletişime açık, girişken, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yaparak bu çalışmaları başta milleti olmak üzere tüm insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesindeki öğrenciler, akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılabilecekleri çok sayıda imkâna sahiptir.

Bitlis Eren Üniversitesi, bünyesinde öğrenim gören öğrencileri mesleki alanda en iyi şekilde, yenilikçi, hoşgörülü ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak topluma kazandırmayı hedef olarak belirlemiştir.