Meriç Belediyesi - Yunus ATAY

Posta Kodu:
Türkiye - Edirne - Meriç

Meriç Belediyesi

İlçeyi Osmanlı Hükümdarlarından 1.Murat 'ın komutanı Hacı İlbey 1361 yılında Bizanslılardan almıştır. İlçenin Köyleri Sofulu ve Uzunköprü'ye bağlı idi. Balkan Savaşında Sofulu elden çıkınca burası sınır toprağı oldu.1913 yılında Kavaklı adı ile İlçe kuruldu. Bazı kitaplar ve haritalarda Büyük doğanca köyü yerine halen Kavaklı İlçesi geçmektedir. Daha sonra merkez durumunda olan Büyük doğanca köyü Şubat 1936 yılında İlçe merkezi oldu. İlçenin Kavaklı adı da MERİÇ olarak değiştirildi.

İlçenin adı Meriç ırmağından gelmektedir. Meriç ırmağı İlçeyi Yunanistan’dan ayırmaktadır. İlçe Alibey,  Karahamza, Yakupbey, Karayusuflu gibi kurucularının isimlerini taşıyan köylerin oluşturduğu 21 köy ve 2 beldenin bağlı olduğu şirin bir sınır ilçesidir.

İlçe İl' in güneyinde olup, kuzeyini ve doğusunu Uzunköprü ilçesi, batısını Türkiye -Yunanistan hududunu teşkil eden Meriç nehri, güneyini Uzunköprü ve İpsala İlçeleri çevrelemektedir. İlçe arazisi kuzeyde ve batıda Meriç, güneyde Ergene nehirleri arasında kalmaktadır.

İlçemiz Coğrafyası alçak tepelerden, geniş düzlüklerden, yassı sırtlardan ve hiç bir engebesi olmayan geniş ovalardan oluşmaktadır. İlçede dağ ve yayla yoktur. Başlıca ovaları Meriç ve Ergene olup her türlü bitki yetiştirilmektedir. İlçenin yüzölçümü 448 km2 dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 34 m. en yüksek noktası 133 m.dir. (Paşa yenice köyü ile Kavaklı Köyü hudutlarının birleştiği nokta.) İlçenin batı hududunda Yunanistan olup sınır uzunluğu 56 km.dir. Meriç Nehrini takip eden sınırımız 1923 yılında Lozan Anlaşması ile çizilmiştir.