Ilgın Ticaret Borsası - Hacı Ahmet KOÇ

Posta Kodu: 42600
Türkiye - Konya - Ilgın

Ilgın Ticaret Borsası'nın kuruluşu 25.09.2001 tarihinde Ticaret ve sanayi bakanlığı izniyle kurulmuştur. ilk seçimler yapılarak, Borsa Meclisi ve Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Ilgın Ticaret Borsası’nın yönetim ve organizasyonu 5174 Sayılı Kanunla belirlenmiştir. Meclis Başkanı, üyeleri, meclisin görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda belirlenmiştir.