Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Prof. Dr. Mehmet KUL

Posta Kodu: 58000
Türkiye - Sivas - Merkez

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 Üniversite arasında herhangi bir üniversiteden bölünme olmaksızın kurulmuştur. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş; 300 akademik, 351 idari personel ihdas edilmiştir. Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

Globalleşen dünyada bilginin gücü her geçen gün artmakta, bilimsel bilginin sınırları aşan yönü daha görünür hale gelmektedir. Üniversitelerin günümüzde üstlendikleri rol ve sorumluluklar ile yapılanma modelleri yaşanan değişim ve gelişime göre şekillenmektedir.

Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda dışa bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için gerçekleştirilen ulusal düzeydeki çalışmalar bağlamında Türk Yükseköğretim alanı da son yıllarda bir dizi yeni gelişmelere sahne olmuştur. Son olarak 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerin değişik tematik alanlar ve değişik misyonlarla yapılanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle 15 üniversite bölgesel kalkınmada misyon odaklı çalışmalar için 11 Üniversite ise araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir.

11. Kalkınma Planında belirlenen öncelikli üç gelişme alanından ikisi olan Tarım ve Savunma Sanayi alanları Kuruluş Kanunumuzda yer almış olan akademik birimlerle örtüşmektedir.

Güçlü Üniversite-Sanayi İşbirliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve anabilim dalları tamamen savunma sanayi sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, nitelikli eleman ve araştırmacı yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, HAVELSAN ve TUSAŞ-TAİ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş, müfredat içerikleri sektörel paydaşlarımızla birlikte oluşturulmuş ve bu şekilde lisans ve lisansüstü program tasarımları gerçekleştirilmiştir.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri olmak üzere kamu, özel gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla istişare ve iş birliği yapmak sureti ile bir tarım şehri olan Sivas’ta bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olacak şekilde tasarlanmış, ilk günden beri nitelikli akademik kadroyla başarılı saha çalışmalarına imza atmaya devam ediyor.

Sanayi Danışmanlığı, Sektörel Tezler ve Projeler

2020 yılı bahar döneminde Üniversitemizde eğitim-öğretim lisansüstü düzeyde fiilen başlamıştır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora programları (disiplinlerarası) ile Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans (disiplinlerarası) ve Bitki Koruma doktora programında lisansüstü düzeyde eğitime devam etmektedir. Lisansüstü tezlerde akademik tez danışmanlığı yanında sanayi danışmanlığı uygulamasıyla öne çıkan Üniversitemiz, bu uygulama sayesinde lisansüstü tezlerin sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, sektörden uzmanların yönlendirmesi ve katkılarıyla yazılması sağlanmaktadır. Lisansüstü tezler bu sayede sektördeki bir sorunu çözmeye odaklanırken hem öğrenci hem de Üniversitemiz akademisyenleri sektörle irtibat kurup alandaki tecrübeyi akademiye aktarıyor. Lisansüstü tezlerin çoğu sanayi tez danışmanının bulunduğu sanayi kuruluşunda uygulama projesine ardından nihai ürüne dönüşecek bir yol haritası ile ilerlemektedir.

7+1 Uygulamalı Eğitim Modeli

Lisansüstü programlarda yürütülen örnek Üniversite-Sanayi işbirlikleri, elde edilen tecrübe lisans eğitimine de rehber olmuştur. Sektörle kurulan sürdürülebilir ilişki sayesinde şimdiden Üniversitemizde açılan bölümlerle örtüşen yerel ve ulusal sektör temsilcileri ile Stajyer Mühendislik ve Aday Mühendislik protokolleri imzalanmış, 7+1 Uygulamalı eğitim Modeli ile Üniversitemizde lisans eğitimi alacak olan öğrencilerimizin sektörün bizzat içinde saha tecrubesiyle yetişmelerinin alt yapısı hazır hale getirilmiştir. Bu uygulamadan ziyadesiyle memnun olan güzide kuruluşlarımız istihdam politikalarına uyacak kriterleri taşıyan mezunlarımıza şimdiden iş garantisi sözünü vermektedirler.

15 Bin Liraya Kadar Aylık Burs İmkanı

Üniversitemizin kuruluş ve gelişimine her aşamada destek sağlayan Sivas Belediyesi, lisans düzeyinde başarılı öğrencilerin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih etmesi için eşine nadir rastlanacak bir BURS desteği taahhüdünde bulunmuş, bu taahhüt Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi BİLGİN ile Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Mehmet KUL arasında resmen protokol altına alınmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki burslar Sivas Belediyesi tarafından başarılı öğrencilere eğitim süreleri boyunca, yılda sekiz ay ödenecektir;

Sıralama

Nakit Burs (TL) Aylık + Hediye

1-500

15.000,00 TL + Dizüstü Bilgisayar

501-1000

10.000,00 TL + Dizüstü Bilgisayar

1001-5000

5.000,00 TL + Dizüstü Bilgisayar

5001-10.000

2.500,00 TL + Dizüstü Bilgisayar

10.001-20.000

2.000,00 TL + Tablet

20.001-50.000

1.000,00 TL + Tablet

%100 İngilizce Müfredat

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Uçak Mühendisliği Bölümü ilk öğrencilerine 2022 Güz Döneminde kapılarını aralayacaklardır. Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği bölümlerinde kontenjanlar 25 olup, 1 yıl zorunlu hazırlık eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından verilecek ve hazırlığı başarıyla veren öğrenciler %100 İngilizce işlenecek bölüm derslerine geçmiş olacaklardır.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde ise Bitki Koruma Bölümü 20 öğrenci kontenjanıyla ilk defa öğrencilerini karşılayacaktır. Bitki Koruma Bölümü eğitim dili Türkçe olup başarılı ziraat mühendisleri yetiştirecektir.

Şehir Merkezinde Zengin Kültür ve Spor Altyapısı

Şehrin en yoğun merkezlerinden biri olan okullar bölgesinde yer alan, eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin yürütüleceği kampüs binamızın ilk etap inşaatı 2022 Ağustos sonu itibarıyla tamamlanacak olup, Eylül başında taşınılmış olacaktır. Ankara-Erzincan Çevreyolu üzerinde yer alan yerleşkemiz, başta Sivasspor Futbol Stadyumu, kırk civarında olimpik düzeyde spor dalı altyapısına sahip Sivas İ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri ve Sivas’ın tek alışveriş merkezi olmak üzere birçok çekim alanını içinde barındıran bir kampüs niteliği taşımaktadır. Sivas Eğitim, Fuar ve Kongre Merkezi olarak bilinen yapını geri kalan kısmının tamamlanması için gerekli yatırım projesi 2022 bütçesine alınmış ihale süreci başlatılmıştır. Tüm yapının tamamlanmasıyla birlikte Şehrin en hareketli noktasında Üniversitemiz 56 bin metrekare açık alanı ve yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alanı olan güzel bir kampüse kavuşmuş olacak.

İmar Planı onay süreci devam eden Kurtderesi Mevkiindeki 840 dönüm Merkez Kampüs alanı çalışmalarına kesin tahsisin ardından başlanması planlanmaktadır.