KTO Karatay Üniversitesi - Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ

Posta Kodu: 42020
Türkiye - Konya - Karatay

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden alan KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odası’nın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 yılında yeniden kurulmuştur.
Kuruluş çalışmalarına, Konya sanayi ve ticaret dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve karşılanması için tek bir üniversitenin yetmediği öngörülerek başlanmıştır. Sanayi ve ticaret dünyası için, nitelikli, aldığı teorik bilginin yanı sıra işin mutfağını da öğrenip uygulamada da başarılı olan mezunlar yetiştirmek amaçlanmıştır. Kuruluş çalışmalarında iş dünyasının, öğretim üyelerinin görüşleri alınmış ve piyasanın ihtiyaç duyduğu bölümler tespit edilmiştir. Konya Ticaret Odası’nın 20.000’i aşkın üyesi de kuruluş aşamasından itibaren desteğini esirgemeyip Konya’ya marka bir üniversite kazandırmak için kuruluşa vesile olmuştur. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından ve örnek üniversite modellerinin incelenmesiyle KTO Karatay Üniversitesi vizyonunu çizmeye başlamıştır.
Belirlenen vizyon çerçevesinde çağdaş eğitim sistemi, yaşamla iç içe yenilikçi yapısı, uygulamalı eğitimi, en az iki dil bilen, nitelikli, piyasayı tanıyan ve iş bulma kaygısı olmayan mezunlar veren, sektör odaklı eğitim programları ile özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Madde’si ile eklenen Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 5913 sayılı kanun ile Konya’nı ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını ise Haziran 2013’te vermiştir.

5 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile yaklaşık 8.500 öğrenciye eğitim hizmeti sunan KTO Karatay Üniversitesi, bugün 97.553 m2 kapalı, 435.076 m2 açık olmak üzere toplamda 532.629 m2 alana sahiptir. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Değerlendirme Raporuna göre, toplam alan büyüklüğü sıralamasında 77 Vakıf yükseköğretim kurumu arasında 9. sırada yer almaktadır.

Eğitim dünyasının köklü temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, tarihî sorumluluğunun gereği olarak insanlığın geleceğini şekillendirecek başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve küreselde bütün insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesidir.

KTO Karatay Üniversitesi’nin öncelikli hedefi, bölgesinde sanayi ve ticaret dünyasının sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Karatay Medresesinin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak ise KTO Karatay Üniversitesi’nin temel vizyonudur.

Araştırma faaliyetlerine son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, toplumun ekonomik, kültürel, sosyal yapısını da göz önünde bulunduran nitelikli çalışmalar ortaya koymaktadır. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 raporuna göre, Ar-Ge harcaması sıralamasında 68 Vakıf yükseköğretim Kurumu arasında 5. sırada, YKS kontenjanları bursluluk oranlarına göre en fazla burs veren üniversiteler arasında 7. sırada yer almaktadır. T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) verilerinde mezun istihdam sıralamasında Türkiye’deki 153 üniversite arasında 15. üniversite olarak belirlenmiştir. KTO Karataylı öğrencilerin %89’u 12 ay içerisinde iş bulurken, %13’ü ise daha mezun olmadan işe yerleşmektedir. Yine, Türkiye geneli üniversiteler arası niteliğine uygun işlerde çalışanlar sıralamasında KTO Karatay Üniversitesi, 153 üniversite arasında 26. sırada yer almaktadır. Öte yandan Türkiye geneli üniversiteler arası en hızlı iş bulanlar sıralamasında KTO Karatay Üniversitesi, 153 üniversite arasında 25. sırada yer alarak başarısını tescillemiştir.

KTO Karatay Üniversitesi, her yıl uluslararası öğrenciler için çevrimiçi burs sınavları düzenlemektedir. 2022-2023 akademik yılı için KTO Karatay Üniversitesi, ön lisans ve lisans düzeyinde 1400'den fazla uluslararası öğrenciye kapılarını açmaktadır. Yaklaşık 65 ülkeden 600’e yakın uluslararası öğrenciye eğitim imkânı sunan KTO Karatay Üniversitesi, çok kültürlü bir kampüs ortamına sahiptir.

KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitüler ve araştırma merkezleri şunlardır:
- Hukuk Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Adalet Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)
- Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)
- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTO KAR-DİL): KTO KAR-DİL’in amacı, Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.

Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSET): Konya’nın tarihî, kültürel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal, tarihî, kültürel ve ekonomik yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Emir Celâleddin Karatay, Mevlâna Celâleddin Rumî, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri, düsturları ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılması amacıyla çalışmalar ortaya koymaktadır.

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM): Çocuklara, anne-babalara, çocukla çalışan meslek elemanlarına ve çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlara eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Ülkemizde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Üniversitemizdeki bu merkez, Konya’da ilk ve tek Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olma niteliğini taşımaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGİM): Günümüzde büyük ihtiyaç konusu olan liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilere teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim vermek, araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Karatay Teknoloji Transfer Ofisi (Karatay TTO): KTO Karatay Üniversitesi'nin, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak için çalışmalar yaptığı birimdir.

KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KARYAY): Yayıncılık ve yapımcılık alanında kadim kültürümüzün temsilcisi olmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Selçuklu’dan günümüze görkemli tarihimizin ve kültürel zenginliğimizin taşıyıcısı olan KTO Karatay Üniversitesi, özellikle kültürümüzü yaşatmaya, bize ait olan öğeleri ön plana çıkarmaya KARYAY aracılığıyla devam etmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM): KARSEM, üniversitemizin mezunları, mensupları ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenlemektedir. KARSEM, üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla sertifika programları, kurslar, seminerler düzenlemekte, danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM): KTOKARATAYUZEM, internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle ön lisans, lisans programlarında örgün eğitime kayıtlı öğrencilerin ortak derslerini yürütürken aynı zamanda da kurs, seminer ve sertifika programlarını da iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK): Temelini, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı altında yaklaşık 5.000.000€ tutarında fonlanmaya hak kazanmış bir proje olan Smart Technologies Design, Development and Prototyping Centre (STEDEC)’ten almaktadır. Bu proje kapsamındaki temel hedef, bölgedeki tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yenilikçi tarım makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirerek, onları uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirmektir.

KTO Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARTAM): Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri son zamanlarda adalet sistemimizin en önemli konuları arasında yer almaktadır. Özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi olan arabuluculuğa ilişkin son zamanlarda yaşanan gelişmeler toplumun her kesimde bu konuya olan ilgiyi artırmıştır. Tahkim yargılaması bakımından da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle pek çok uyuşmazlık açısından mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartının getirilmesi konunun önemini artırmıştır. Bu çerçevede KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARTAM) açılmıştır. Söz konusu merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapma, sertifika programları düzenleme, danışmanlık hizmeti verme gibi birtakım faaliyetlerin yapılmaktadır. KARTAM, Konya’daki ilk, Türkiye’de ise bu konuda sayılı merkezlerden biridir.

Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşetmesi: 2019 yılında kurulan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Havacılık ve İktisadi İşletmesi, bu tarihten itibaren sektörde uçuş eğitim alanında faaliyet göstermekte olup alanında birçok ilke ve başarıya imza atmaktadır. Bu doğrultuda kendi hava meydanı, filosu, teknik bakım altyapısı ve uçuş öğretmenleriyle, geleceğin pilotlarına özgü bir modelde eğitim sunmaktadır