Bozyazı Belediyesi - Mustafa ÇETİNKAYA

Posta Kodu: 33830
Türkiye - Mersin - Bozyazı

Bozyazı Tarihi

Bozyazı İlçesi’nin içinde bulunduğu bölge M.Ö.3.binyılda Luwi kavimlerinin yaşadığı Tarhundaşşa Kralığı’nın sınırları içinde bulunuyordu. Asurlular zamanında bölgeye, Queadı verilmiş olmasına rağmen belirsizlik vardır. M.Ö.7.yy.da bölge bir Samos kolonisi durumundadır. Asır ve Babil metinlerinde, bölgenin 7.ve 6.yy.da Fenikelilerle ticaret yapan önemli bir liman kent olduğu belirtilmektedir.

Büyük İskender’in ölümünden sonra bölge Seleucos’lar ve Ptolemais’ler arasında geçen savaşlara sahne oldu. Sonunda bölge Ptolemais’larda kaldı.           

Roma İmparatorluğu Döneminde,İmparator Caligulla, M.S.1.yy.’da bütün Kilikya kıyılarını Kommagene Kralı 4.Antiochos’a vermiştir.M.S..260’dan sonra Kilikya kıyıları Pers orduları’nın eline geçmiştir.                                                                                   

Bölge Romalılardan sonra, Bizans egemenliğine geçer. Bu zamanda bölge Emeviler (661-750) ve Abbasiler (750-1258) tarafından bilhassa yaz aylarında sık sık hücuma uğramış ve zaman zaman istila edilmiştir.                                     

Bölgeyi Türkler’ in kesin olarak ele geçirmesi ve yerleşmesi Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında, 1228 tarihinde olmuştur. Bölgede ilk Türk yerleşimleri Yiva boyuna mensup Türkler tarafından Tekeli, Derebaşı, Gürlevik ve Akcamii yörelerinde kurulmuştur. Daha sonra bölge Karaman oğulları’ nın, 1487 yılından itibaren de Osmanlı topraklarına katılmıştır. 

Bugünkü Bozyazı İlçesi, Beyreli ve Gürlevik Köyleri’nin birleşmesiyle Haziran 1966 tarihinde Belediyelik, 28 Eylül 1988 tarihinde İlçe olmuştur.