Lapta Belediyesi - Mustafa AKTUĞ

Posta Kodu:
Kuzey Kıbrıs - Girne - Lapta
Lapta Belediyesi

Lapta Belediyesi

Girne’nin 14 km batısında , Girne sıra dağlarının  1024 metre yüksekliği ile en yüksek tepesi olan Servili Tepe (Selvili Tepe – Kyparissovounos)’nin kuzeyinde ve  Girne – Güzelyurt anayolu üzerinde yeralan büyük bir yerleşim yeridir. Dağ yamaçlarından  sahile kadar yayılmış olan Lapta’nın yüzölçümü 18.3 km2 dir. Tarih boyunca Lapathos , Lapethia , Lapethos , Lapida , Lapitho , Lapithos , Lapthia , Lambousa , Imeroessa ve Lapithea adları ile anıldı. Lapta, deniz ve dağ arasına amfitiyatro şeklinde kuruludur. Deniz düzeyinden ortalama yüksekliği 250 metredir. Batısında Karşıyaka (Vasilya- Vasileia) ve  doğusunda Alsancak (Karava – Karavas) ile komşudur. Lapta ;  fiziki konumu, yemyeşil dağları, gür bitki örtüsü, ılıman iklimi  ve bol suyu ile Kıbrıs’ın en güzel yerleşim yerlerinden biridir.
1974’ten önce Lapta;  Kıbrıs standartlarında büyük bir yerleşim yeri olması ve  nüfusunun fazla oluşu  nedenleriyle yedi ayrı bölgeye (semt – muhtarlık) ayrılmıştı. Rumların yaşadığı 6 bölgenin idari sınırları ,  o mahallerdeki kiliselerin varlığı temel alınarak saptanmıştı  ve o bölgeler Rumca “kilise bölgesi” anlamına gelen “enoria” adıyla söylenmekteydi. Yedinci bölge ise Türklerin yaşadığı bölgeydi . Bu bölge “Türk Mahallesi” olarak bilinirdi ve muhtarı Türkler tarafından seçilirdi. 1974’ten sonra Lapta’daki eski Türk Mahallesi dışında kalan 6 mahallenin (muhtarlığın) isimleri Lapta Türk Belediyesi tarafından değiştirilmiştir .

Kasabanın çalışan kesiminin büyük bir kısmını memur ve işçiler oluşturmaktadır. Geriye kalanlar ise turizm sektörü ve küçük sanayi işletmelerinde çalışmakta veya tarım , hayvancılık ve balıkçılık ile uğraşmaktadır.