İlica Belediyesi - Nermin MUZUR

Posta Kodu:
Bosna Hersek - İlica -

İlica Belediyesi

Ilidza Belediyesi, Saraybosna Kantonu'ndaki dokuz belediyeden biridir. Ilidza, Saraybosna şehrinin bir parçası değildir, ancak Saraybosna'nın kentsel bütününün bir parçasıdır, belirgin bir morfolojik ve kentsel ifadeye sahiptir.
Saraybosna'nın bulunduğu Miljacka vadisinden önemli ölçüde farklı olan doğal kaynaklar, onun tanınabilir dışavurumunu belirler.
Ilidža, İgman Dağı'nın eteğinde, su ve orman bakımından zengin yeşil bir arazide yer almaktadır. Ilidza bölgesinin kabartması çeşitli şekillerdedir - tipik ovalardan tepelere ve Igman Dağı bölgesindeki karstlara kadar, doğal olarak güneybatı tarafında Ilidza alanını en yüksek zirve ile sınırlayan (Crni vrh 1.499) m).
Saraybosna şehri ile Saraybosna ovasının ait olduğu Bosna'nın orta kısmı veya merkezi Bosna, birkaç tatlı su havzasının oluştuğu jeolojik bir çöküntüdür. Mesozoyik'ten kalker dağları arasına düşen üçüncül yatak Zenica-Saraybosna olarak da bilinir. Binlerce yıl boyunca (Breza, Kakanj, Zenica) kömürün yaratılmasından bu yana bitki materyali sulak alanlarda birikmiştir ve termal ve asidik sular (Ilidza, Kiseljak, Fojnica, Busovača) Tersiyer nehir yatağının tüm güneybatı kısmı boyunca uzanırken, her taraftan temiz, içilebilir su kaynaklarından oluşan nehirleri ve akarsuları keserler. Kısacası burası yaşamak için ideal bir mekandır ve bu yüzden eski çağlardan beri iskan edilmiştir.

Uygun coğrafi konumu, iklim koşulları, su bolluğu, toprak verimliliği ve orman kaynakları nedeniyle Ilıca, tarih öncesi günlerden beri yerleşim ve yaşam için uygun bir yer olmuştur. Ilıca ile ilgili ilk veriler Neolitik döneme kadar uzanır ve nüfus derecesine göre Bosna'nın orta kesimindeki en eski yerleşim yeridir.
Tarihöncesinde, verimli Saraybosna Vadisi, Neolitik Çağ'da zaten iskan edilmişti. 4. yüzyıldan 3. binyılın sonuna kadar, yaşam tarzları tarım ve sığır otlatma için verimli topraklar gerektiren bu bölgeye tarım ve hayvancılık toplulukları yerleşmiştir.

7.000 ila 4.000 yıl önce orta Bosna'da ortaya çıkan yeni Neolitik dünya, komşu bölgeler arasında bir bağlantı olarak konumu nedeniyle şüphesiz en büyük öneme sahipti. Daha fazla bağımsız gelişimin zirvesi, taşıyıcıları zaten yüksek uygarlığın temsilcileri olan Butmir kültüründe, seramik çanak çömlek ve fügural plastikte sanatsal başarılar yoluyla yerleşimlerin ve manevi kültürün inşasına ve organizasyonuna yansıyan genç Neolitik döneminde elde edildi.