Kayseri Büyükşehir Belediyesi - Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ

Posta Kodu:
Türkiye - Kayseri -

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri'de ilk belediye teşkilatı 1869 yılında kurulmuştur. İlk belediye başkanı Kayseri eşrafından Mollaoğlu Mustafa Ağa’dır. Daha sonra padişahın buyruğu ile Tavlusun’lu Mehmet Ali Efendi belediye başkanlığına atanmış ve bir müddet hizmet vermiştir. Tavlusun'lu Mehmet Ali Efendi’yi takiben İmamzade Mehmet Bey Belediye Başkanlığı yapmıştır. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin yapıldığı dönemde Kayseri Belediyesi’nin başında eski adliye vekillerinden merhum Rıfat Çalık bulunuyordu. Daha sonra Kayseri Eşrafından Nakipzade Ahmet Bey işbaşına gelmiş, 1924-1925 yıllarında Rıfat Çalık yine bir müddet görev yapmıştır. Nakipzade Ahmet Bey’den sonra İbrahim Safa Bey, Hacılarlı Muhittin Bey, Av. Necmettin Feyzioğlu ve Kayseri Valisi Nazmi Toker başkanlık görevini yürütmüşlerdir.

Kayseri milletvekillerinden Hayrullah Ürkün tek parti döneminde yapılan bir seçimle 1936 yılında belediye başkanı olmuş, daha sonra Av. Necmettin Feyzioğlu belediye başkanlığı görevine gelmiştir. 1942 yılında Necmettin Feyzioğlu’nun istifa etmesi üzerine zamanın Sağlık Müdürü, Emniyet Müdürü ve Meclis Üyeleri vekaleten belediye başkanı olarak görev yapmışlardır.

1943-1944 yıllarında avukat ve hukuk doktoru Dr. Emin Molu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1945 yılında eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Sait Koçak belediye başkanlığına getirilmiş ve 1946 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

1947 yılında belediyeyi bir süre vekiller yönetmiştir. Daha sonra Av. İbrahim Ergüven Belediye Başkanlığı’na getirilmiştir. 1950 yılında Ergüven istifa etmiş, kısa bir süre meclis üyesi Tacettin Tacettinoğlu başkanlık yapmıştır.

1950 yılında yapılan çok partili seçimlerde Osman Kavuncu’nun başkanlık görevine geldiğini görüyoruz. Osman Kavuncu 1954 yılında yapılan seçimlerde tekrar belediye başkanı seçilmiştir.

1957 yılında Osman Kavuncu’nun milletvekili seçilmesi üzerine meclis üyesi Şahap Sicimoğlu başkanlık yapmış, Sicimoğlu’nun 1959'da istifası üzerine 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar Av. Mehmet Özateş bu görevi yürütmüştür.

27 Mayıs 1960 askeri yönetiminden itibaren Garnizon Komutanı Albay Bedri Demircioğlu, Tuğgeneral Selahattin Kaptan, Em.Binbaşı İbrahim Gökyener ve dönemin valisi Kazım Atakul belediye başkanlığı yapmışlardır.

1963 yılında yapılan mahalli seçimlerde Belediye Başkanlığını Mehmet Çalık kazanmıştır. Mehmet Çalık 1968 mahalli seçimlerinde yine seçilerek 9 Aralık 1973 tarihine kadar ikinci dönem Belediye Başkanlığı yapmıştır.

9 Aralık 1973 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde Niyazi Bahçecioğlu başkanlık görevine gelmiş, 1977 yılında tekrar seçilmiştir. 12 Eylül 1980 de Milli Güvenlik Konseyi’nin yönetime el koymasını müteakip 23 Eylül 1980 tarihinde görevinden alınmıştır. Milli Güvenlik Konseyi’nin görevlendirmesiyle Kayseri Valisi Fevzi Yetkiner Belediye Başkanlığı’nı uhdesine almış, daha sonra 9 Mart 1983 tarihinde Yalçın Besceli görevlendirilmiştir. Besceli, başkanlığı 2 Nisan 1984 tarihine kadar yürütmüş ve seçimle gelen başkana devretmiştir. 25 Mart 1984 tarihinde yapılan seçimlerde Hüsamettin Çetinbulut başkanlığa seçilmiş, 5 yıl süreyle bu görevi yürütmüştür.