Kulu Belediyesi - Abdurrahim SERTDEMİR

Posta Kodu:
Türkiye - Konya - Kulu

Kulu Belediyesi

Tarihi Cilalı Taş Devri’ne dayanan, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Galat, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamış, İç Anadolu Bölgesi’nin ortasında Konya iline 150 km Ankara iline 100 km olan bir ilçedir. Kulu adını göçebe bir toplumun lideri olan kulubey’ den almıştır. Zamanla adı kulu olarak kalmıştır 1954 yılında ilce olmuştur. Kuluboğlu Mustafa Bey ve beraberinde getirdiği aileler 1600’lü yıllarda Afyon Karabağ dolaylarından kaçak olarak gelerek Kulu’yu kurmuşlardır. (Devrim Sönmez, Eskiçağlardan günümüze Kulu, Konya, 2004, Dizgi ofset) Osmanlı Devleti zamanında burada Atçeken (Esbkeşan) oymakları yaşamışlar ve Osmanlı Ordusu’na lojistik destek sağlamışlardır.Günümüzde hala Atçeken soyadını taşıyan aileler ilçede yaşamaktadır. 1642’de Osmanlı İmparatorluğu Turgud ve Bayburd Kureyşözü bölgelerini birleştirip Kulu bölgesine ismini vermiştir (Atçeken Oymakları•Tez•Prof. Dr.H.Basri Karadeniz) İlçenin yerli halkının büyük bir kısmı yörüktür. İlçeye daha sonraları Doğu’nun muhtelif yerlerinden gelen kürt aşiretler (Rişvan aşireti,Şeyhbizinli Aşireti vs.) yerleştirilmiştir. 1853•1856 Osmanlı•Rus Kırım savasından sonra Anadolu’ya göç eden Nogay Türklerinin büyük bir kısmı ilçeye ve çevresine yerleştirilmişlerdir.