Taşkent Belediyesi - Mehmet ACAR

Posta Kodu:
Türkiye - Konya - Taşkent

Taşkent Belediyesi

Taşkent Orta Toroslarda, Taşeli Platosunda, Göksu Vadisi Kanyonları üzerinde kurulmuş bir İlçemizdir. Tarihi kayıtlarda Türkler Orta Asya’dan göç ettikten sonra dağınık halde yaşayan Türkmenler 916-966 yılları arasında ÇAĞRI Beyin Anadolu seferinde Anadolu’nun çeşitli sarp yerlerine yerleşmişler. Klikya bölgesine gelen Türkmenler Avşar boyundandır. Bu boyun başkanı Piri Mehmet’tir. Piri Mehmet’in oğullarından Karaman Bey Karaman’da, Oğuz Bey’de Taşkent yöresine gelip yerleşmişler. Oğuz Bey kardeşi Karaman Handan ayrılıp Taşkent’te hala aynı isimle bilinen Oğuzeli mıntıkasına yerleşmiştir.

Göçebe olarak ve dağınık halde yaşayan Türkmenler 1071 Malazgirt savaşına kadar bu şekilde yaşamışlar. Bu tarihten sonra yurtlarında korkusuzca yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Bu ilk gelenlerden 50 sene sonra Moğolların önünden kaçan bazı Türkmen boyları da Moğollarla aynı soydan olmaları nedeni ile birlikte aynı yörelerde yaşamaya başlarlar, aynı zamanlarda gelen bu oymaklar 1150 yılına kadar böylece yaşamışlar. 1150 yılında göçebelikten bıkarak evler yapıp, yerleşim yerini korumaya karar verirler. Bu tarihte bir köy haline gelmişler.

Köyün adının da zamanın en yaşlı kişisine sorulmasını söylerler. Yaşlı kişide çalışkan Pirin adını önerir ve köyün adı Pirikondu olarak kabul edilir. Daha sonra bu isim Pirlerkondu olarak değişikliğe uğrar. Zaman geçer Anadolu Selçuklu Devleti yıkılır. Anadolu da birçok beylikler kurulur. Pirlerkondu beylikler zamanında Karaman oğullarına bağlanır. Fatih Sultan Mehmet Karaman oğullarını yıkınca Pirlerkondu’da Osmanlılara iltihak eder ve 1912 yılında Belediyelik olur. Osmanlılar döneminde İlçeliğe kadar yükseldiği Belediyenin resmi kayıtlarında mevcuttur. Daha sonra İlçelik Pirlerkondu’dan alınmıştır. Pirlerkondu Nahiye olarak kalır.

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan yenilikler yurt çapında devam ederken Pirlerkondu’yu Konya’ya bağlayan karayolu yapımı sırasında zamanın Konya Valisi İsmail İzzet Bey Pirlerkondu ismini değiştirerek 1934 yılında TAŞKENT adını vermiştir. O günden beri Taşkent olarak bilinen bu şirin Nahiyenin 1960 yılından sonra İlçe olması kararlaştırılmış, fakat o günlerde küçük bir İlçe olacağına büyük bir Nahiye olsun diyerek bu girişimden vazgeçilir.

Taşkent adı ile anılan nahiye 04 Temmuz 1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı Kanun gereğince İlçe oldu ve 11 Ağustos 1988 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

İlçe merkezimiz yörede en eski yerleşim yeri olup, tarihi yapılarca da bu doğrulanmaktadır. 1570 tarihli tapu tahrir defterlerinden anlaşıldığı üzere Pirlerkondu (Taşkent’e) da 400 vergi mükellefi bulunduğu kaydı mevcuttur. Bu vergi mükellefleri Devlete 38000 Akçe vergi vermekte idiler. Taşkent Alanya ile Karaman arasındaki kervan yolu güzergahında yer alan müstahkem bir mevkie sahiptir. Bu özelliğinden dolayı o yıllarda ticaret ve zanaatkarlık oldukça gelişmiştir. Günümüzde ise Ülke genelinde sanayinin gelişmesi website sonucu unutulan el sanatları, bundan dolayı meydana gelen işsizlik ve işsizliğe bağlı olarak ekonomik sıkıntılar nedeniyle oldukça fazla bir şekilde göç vermiş ve hala da vermeye devam etmektedir.

Taşkent İlçesi, Konya İli’nin 135 Km. güneyinde, 1620 rakımında bulunmaktadır. Akdeniz sahiline yaklaşık 100 Km. uzaklıkta olup, coğrafi bölge olarak Akdeniz bölgesinde yer alır. Ancak bulunduğu yer olarak, Orta Torosların Taşeli mevkiinin oldukça yüksek bir bölgesinde olması nedeniyle bozulmuş Akdeniz ile karasal iklimin özellikleri bir arada bulunur. Taşkent’te kışlar soğuk ve karlı, yazlar ılık ve kurak geçer.