Yazıhan Belediyesi - Abdulvahap GÖÇER

Posta Kodu:
Türkiye - Malatya - Yazıhan

Yazıhan Belediyesi

Malatya’ya 40 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 618 km2, toplam nüfus 13.452’dir. Yazıhan’ın ilkçağlardan itibaren çeşitli toplulukların yerleşmelerine sahne olduğu, M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıla arasında güncelliği korumuş olan İpek Yolu – Bakır Yolu`nu kullanan kervanların geçtiği bu yol güzergâhında İpek Yolu- Bakır Yolu kervanlarının konakladığı Suriye - Malatya, Gürün - Kayseri, Hekimhan-Sivas yolu üzerinde bulunmaktadır. Buzluk Köyü’nde bulunan mağaralar bunu göstermektedir. Osmanlı döneminde ise Sultan III. Murat Han, Yazıhan`ın 10 km güneyinde kendi adıyla anılan “Sultan Murat Han Kervansarayı`nı İran Seferleri sırasında 1593 inşa ettirmiştir. Bu yol üzerinde bulunan Kırkgöz Köprüsü`de XV-XVI. Yüzyılda Osmanlılar tarafından yapılmış olup, Karakaya Baraj Gölü suları altında kalmıştır.