Dicle Üniversitesi - Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ

Posta Kodu:
Türkiye - Diyarbakır -

Dicle Üniversitesi, 1966 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak Tıp Fakültesi’nin kurulması, 1973 yılında ise Fen Bilimleri Fakültesi’nin de açılması ile fiilen kurulmuş ve Diyarbakır Üniversitesi adını almış, 1982’de ise Diyarbakır Üniversitesi’nin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Bilgiyi üretme, kullanma, yerel-bölgesel ve evrensel bağlamda insanlığın hizmetine sunmayı görev edinen Dicle Üniversitesi; geçen yıllar içerisinde sadece bölgeye hizmet veren bir üniversite olmakla kalmamış, uluslararası alanda gösterdiği başarılarla gücüne güç katmıştır. Bugün bünyesinde; öğrencilerin ve akademisyenlerin A’dan Z’ye ihtiyaç duyacakları tüm olanakların olduğu modern yapılara sahip 15 Fakülte, teknik donanımlara sahip 12 Meslek Yüksekokulu, 4 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 30 Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Yanık Merkezi, Ortadoğu’nun en büyük Kalp Hastanesi, tüm Türkiye’ye örnek olan ve ilk kez hastane binasından bağımsız inşa edilen Acil Travmatoloji Kompleksi ile bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversite olmuştur.

Dicle Üniversitesi bünyesinde yer alan ve akreditasyon belgesine sahip Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBTAM), üniversitelerde, devlet kurumlarında ve endüstride çalışan araştırmacılar için bilimsel araştırma, eğitim ve güvenilir bir ölçüm merkezi olarak görev yapmaktadır. Bu merkez bünyesinde ileri teknolojilerin kullanıldığı cihazlar ile her biri alanında uzman kişiler tarafından bilim ve sanayi dünyasının hizmetine sunulmaktadır. Merkezde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, malzeme bilimleri, kalite kontrol ve kalibrasyon alanlarında hizmet verecek çok sayıda laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca Üniversite bünyesinde yer alan ve 6500 metrekare alana sahip olan Dicle TEKNOKENT,  Ar-Ge inovasyon, yazılım ve akademisyen şirketleriyle verdiği hizmet ile göz doldurmaktadır.

Üniversite bünyesinde yer alan ve en büyüğü 1500 kişi kapasiteli olan 5 ayrı salonu, 6 dilde çeviri yapabilecek kablosuz simultane sistemine sahip kongre merkezi, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çok sayıda bilimsel, kültürel ve sanatsal organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Dicle Üniversitesi bunların yanı sıra her fakültenin kendi binasında yer alan konferans salonları, öğrenci yemekhaneleri, öğrenci kantinleri, açık ve kapalı alanda yer alan oturma alanları, öğrencilerin streslerini atabilecekleri spor alanlarıyla sosyal ve bilimsel etkinlikler için gerekli her türlü imkânı barındırmaktadır.

Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 5000 metrekarelik kapalı alana sahip olup öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin ihtiyaç duydukları, görsel, işitsel, basılı ve elektronik kaynaklara erişim imkânı sunmaktadır.

Dicle Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçları, gerek kampüs alanındaki gerek kampüs dışındaki Kredi Yurtlar Kurumuna ve diğer özel kuruluşlara ait yurtlarla karşılanmaktadır.

Dicle Üniversitesi, yaklaşık 30 bin öğrenci ve 3600 civarında akademik ve idari personele sahiptir. Bölgede ihtiyaç duyulan hemen her alandaki meslek elemanlarını yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan ve gerek bölge gerekse ülke ekonomisine yönelik projeler üreten devletimizin bölgedeki en önemli kurumlarından biridir.

Dicle Üniversitesi, evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir. Üniversitemiz, bünyesinde yetiştirdiği öğrencilerin üstün akademik standartlarda yetişmesi ve kişisel-sosyal gelişimlerinin sağlanması için uygun bir öğretim ve yaşam ortamı sunmaktadır. Bu bakımdan Dicle Üniversitesindeki öğrenciler, akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılabilecekleri çok sayıda imkâna sahiptir.

Dicle Üniversitesi, bünyesinde öğrenim gören öğrencileri mesleki alanda en iyi şekilde, yenilikçi, hoşgörülü ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak topluma kazandırmayı hedef olarak belirlemiştir.