Yeşilyurt Belediyesi - İlhan GEÇİT

Posta Kodu:
Türkiye - Malatya - Yeşilyurt

YEŞİLYURT İLÇESİ

12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06.12.2012 tarihinde 28489 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnâmelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanun" ile Malatya, Büyükşehir statüsü kazanmış; iki Merkez İlçe' den biri olarak tanımlanan Yeşilyurt, eski Yeşilyurt ilçesi ile Gündüzbey, Yakınca, Şahnahan, Dilek, Topsöğüt, Bostanbaşı beldeleri, ilden katılan 36 mahalle (Nüfusumuzun %70'i) ve mahalle statüsü kazanan 39 köyün birleşmesi ile oluşmuştur.