KKTC Belediyeler Birliği - Mahmut ÖZÇINAR

Posta Kodu:
Kuzey Kıbrıs - Lefkoşa -

KKTC Belediyeler Birliği

Lefkoşa‘da Selimiye camii kuzeyinde bulunan ve son yıllarda BAYRAKTAR ORTAOKULU olarak anılan yapının tarihi oldukça eski çağlara dayanmaktadır.

Yapım tarihi, Kıbrıs‘ın Lüzinyanlar dönemine rastlar. 1329 yılında katolik başpiskoposu tarafından ikametgah olarak Latin mimarisi tarzında yaptırılmış olup aynı zamanda kesiş manastırı olarak kullanılmıştır.

Binanın zemin  katı Kıbrıs‘ta çok rastlanan sarı kesme taştan ve kalın duvarlardan inşa edilmilş olup, Latin mimarisi örneklerinde görüldüğü gibi basık tavanlı küçük hacimli odalardan oluşmuştur. Güneyinde bulunan eski Ayasofya ve Snt. Catherine (Haydarpaşa Camii) ile üçgen şeklinde yeraltı tünelleriyle bağlantılı olarak Ayasofya‘ya bakan güney cephesinde orjinal sivri kemerli kapısı bu gün de aynen muhafaza edilmektedir.

1571 yılında fetihten sonra Menteşoğulları‘ndan Kıbrıs‘a kadı olarak atanan kadı Menteşoğlu‘na ikametgah olarak tahsis edilmiştir. Menteşoğlu binanın üst katını 2 m. kadar yükselterek o zamanki  Türk Mimarisine uygun konak tarzında yeniden inşa edilmiştir. Üst katta bulunun ve selamlık odası olarak kullanıldığını zannettiğimiz güney-batı köşesinde bulunan müzeyyen ahşap oymanın günümüze dek muhafaza edilmiş olması binanın her dönemde önemli fonksiyonunu muhafaza ettiğini göstermektedir.

Uzun bir süre kadı konağı olarak kullanılan bina, Küçük Mehmet Paşa‘nın Kıbrıs Valisi olarak atanması ile tekrar restore edilerek Vali Konağı oldu. (1821-1826) Bina bu fonksiyonunu ada‘nın İngiliz yönetimine geçişine kadar sürdürerek bilahare müftülüklere devredildi ve müftülük binası haline getirildi.

1925 yılında Maarif‘e devredilen bina Evkaf ve Maarif arasında bölüşülerek müşterek kullanıldı. Bu tarihten itibaren Ayasofya Kız İlkokulu olarak kullanılmaya başlandı. 1948‘lerde Kıbrıs Öğretmen Koleji‘nin Türk kız öğrencilerinin zaman zaman ders gördüğü bir bölüm ayrıldı. Selimiye İlkokulu olarak da kullanılan bina, Maarif Anaokulu ve 1962-63 öğretim yılında kısmi bir onarımdan sonra Atatürk Ortaokulu oldu. 1963‘ten sonra Bayraktar Atatürk Ortaokulu ve diğer Orta okullardan gelebilen öğrenciler birleştirilerek, 11 yıl çift redrisatla işlevini sürdüren tarihi bina 1979 yılında büyük çabta terkedilerek boşaltılmıştır.

700 yıla yakın bir süredir fonksiyonunu yitirmeyen tarihi bina, Latin ve Osmanlı mimarisini bünyesinde barındıran nadir örnekleriden birisi olması ile gelecek kuşaklara çok anlamlı bir miras olarak kalacaktır.

Devlet malı olan ve yukarıda tarihçesi anlatılan Kadı Menteşoğlu Konağı veya Bayraktar Ortaokulu diye adlandırılan bu bina, Bakanlar Kurulu‘nun 5. H-464-84, No‘lu  kararı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı‘nın kullanımına verilmiştir. Aynı yıl bu iki kuruluşça binanın restorasyonuna başlanmış ve 1985 yılı Kasım ayında tamamlanarak  Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Eğitim Merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır.