Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği - Uğur İbrahim ALTAY

Posta Kodu:
Türkiye - Ankara -

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği

Belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere Belediyeler Teknik Hizmet Organizasyonu Derneği olarak kurulmuş ve belediyelerin ihtiyacı olan birtakım hizmetleri vermiştir. 29 belediyenin kurucu üyeliği ve Bakanlar Kurulu’ nun 12.02.1996 tarih ve 96/7863 sayılı kararı ile birlik statüsüne geçmiş ve adını Anadolu Belediyeler Birliği olarak değiştirmiştir. Yaklaşık dokuz yıl bu unvan altında belediyelere eğitim, seminer, yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arası işbirliği amaçlı organizasyonlar ile faaliyetlerine devam etmiştir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birliğimiz kendisine Anadolu medeniyetlerini çalışma konusu olarak seçmiş ve adını da Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği olarak değiştirmiştir.

6360 sayılı kanun üye bazı belediyelerin hükmi şahsiyetlerini sona erdirdiğinden 4 Haziran 2014 tarihindeki Genel Kurulu 43 üye belediye temsilcilerinin katılımı ile yapılmıştır.