Ermenek Belediyesi - Mustafa BOZCU

Posta Kodu:
Türkiye - Karaman - Ermenek

Ermenek Belediyesi

Ermenek'in ilk olarak bugünkü Maraspoli Mağarası’nın ve Dezkaya'nın bulunduğu bölgede kurulduğu, ilk adının da (MARAS-MARASSA-MARAOS) kelimelerinden biri olduğu sanılmaktadır. Maraspoli Mağarası’nın doğal kapısı tetkik edildiği zaman Keben’den İkidelik’e kadar olan bölgenin esas dağ yamacından doğal sebeplerden ötürü sonradan koptuğu anlaşılmaktadır. Bugünkü mağaranın üstteki bölümü ile alttaki ve esas nehrin bulunduğu kısmın tek mağara halinde olduğu ve yeraltı nehrinin bu mağaranın dibinden güneye doğru aktığı düşünülmektedir. Ermenek şehrinin ilk yapıları nehrin kenarında yer alıyordu. Şehrin o günkü ismi muhtemelen MARAS, MARA, MARASSA VEYA MARAOS kelimelerinden biriydi.