Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Dekan Prof. Dr. Taki DEMİR

Posta Kodu: 54580
Türkiye - Sakarya - Arifiye

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak “Yerel kaynaklar ve gereksinimleri dikkate alarak evrensel değerlerle bilgi ve hizmet üretmek; öğrenci merkezli anlayışımız ve disiplinler arası çalışma prensibimizden kaynaklanan gücümüzle küresel düzeyde kabul görme” vizyonu ve “Çağın ve dünyanın gereksinimleri ile uyum içinde güncellediği yüksek eğitim kalitesi, araştırma altyapısı ve Ar-Ge kapasitesini kullanarak kamu ve özel sektörün gereksinimlerine yanıt verecek donanımda Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları yetiştirmek; sürdürülebilir tarım ve çevre dostu teknolojileri geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak; üretici ve sanayi ile işbirliği içinde ürettiği bilgi ve teknolojileri paydaşlarının hizmetine sunma” misyonu ile kurulmuş olan fakültemiz; öğrencilerimize kendi alanlarında bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırarak, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir.

Öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip bireyler olmaları ve hayata hazırlanmaları için büyük bir çaba göstermekteyiz.  Fakültemizde Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 4 bölümde eğitim öğretim sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin iş piyasasının beklentilerine yönelik yetişmelerini sağlamak amacıyla, eğitim öğretimi; 7+1 modeline göre düzenlemiştir.

Bu model çerçevesinde öğrencilerimiz; 

• 7 yarıyıl okulumuzda ders alarak,

• 1 yarıyıl da işletmelerde uygulama yaparak yetiştirilmektedir. 

Bu sayede öğrencilerimiz, öğrenimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle pekiştirme ve becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar.