Türkiye
Çemişgezek Belediyesi
Çemişgezek Belediyesi Metin Levent YILDIZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon: 0428 611 21 32 E-Posta: info@cemisgezek.bel.tr Ülke: Türkiye Şehir: Tunceli İlçe: Çemişgezek Posta Kodu:
Çemişgezek Belediyesi

Çemişgezek Belediyesi

Doğu Anadolu Bölgesinde, Tunceli iline bağlı ilçe olan Çemişgezek, doğuda Hozat ve Pertek, güney ve güney batıda Elazığ, batıda ve kuzeyde de Erzincan vilayetleriyle çevrilidir. İlçe toprakları oldukça dağlık ve engebeli bir alanda yer alır. İlçenin kuzey kesimini engebelendiren Yılan (Kırklar) Dağı (2.950 m) en önemli yükseltidir.

Çemişgezek toprakları, güneydeki Keban Baraj Gölüne doğru gidildikçe alçalır. Bu yapay gölün bir bölümü ilçe sınırları içinde kalır. Eskiden Karasu ve Murat ırmaklarına katılan akarsular günümüzde bu baraj gölüne dökülür. 1930'ların sonunda Çemişgezek'i Elazığ'a bağlayan yolun inşaası bir ölçüde hareketlilik oluşturduysa da, durağan ve kapalı yapı bugün de tam anlamıyla kırılamamıştır. Ekonomik imkanların yetersizliği, halkın büyük merkezlere göç etmesine kısmen sebep olmuştur. Kuzey rüzgarlarını engelleyen kuzeydeki dağ sıraları ve gölün etkisiyle iklim de ilin öteki kesimlerine göre daha yumuşaktır. Ovada başta arpa, buğday olmak üzere tahıl ve soğan yetiştirilir. Vadi tabanında meyve ve sebzecilik yapılır. Ceviz ve fıstık üretimi önemlidir. Halı dokumacılığının yanı sıra kilim dokumacılığı yapılır.

Tunceli'ye uzaklığı 98 km, Elazığ'a uzaklığı 60 km' dir. Yüzölçümü 877 km² 'dir.

Çemişgezek'in bilinen tarihi M.Ö. 4000'li yıllara kadar gitmektedir. Bu konuda 1968-1970 yılları arasında Keban Baraj Gölü çevresinde araştırma yapan H. Zübeyir Koşay, Çemişgezek'in Milattan önce 4000-3000 yıllarında da bugünküne benzer bir yerleşim alanı olduğunu belirtmektedir.